ประวัติขององค์กร

                     สมาคมกีฬาฟุตบอลอาวุโสไทย เป็นการรวมตัวของบรรดาผู้ที่รักการเล่นฟุตบอลในประเทศไทย  ทั้งที่เคยเล่นในระดับสูงและในระดับทั่วไปเพื่อเปิดโอกาส  ให้ตัวเองได้เล่นฟุตบอลกีฬาที่ตัวเองรักแม้จะมีวัยที่เพิ่มมากขึ้นรวมทั้งการเปิดโอกาสให้ตัวเองได้มอบสิ่งต่างๆที่เคยได้รับจากกีฬาฟุตบอลคืนกลับสู่คนรุ่นหลังต่อไป  และที่สำคัญได้มีโอกาสเป็นตัวแทน “ทีมชาติไทย”    

          เข้าแข่งขันในฟุตบอลอาวุโสระดับนานาชาติที่บางคนไม่เคยได้สัมผัสเลยในสมัยที่ตัวเองยังอยู่ในวัยหนุ่มเนื่องจากติดภารกิจทางด้านการเรียนและการทำงาน

         สมาคมกีฬาฟุตบอลอาวุโสไทย  จึงนับได้ว่าเป็นนวัตกรรมชิ้นใหม่ในสังคมไทยที่นอกเหนือจากจะมีส่วนช่วยให้คนที่รักฟุตบอลของประเทศไทยมีสุขภาพดีและมีความสุขแล้วยังสามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ฟุตบอลผ่านไปสู่คนรุ่นใหม่เพื่ออนาคตของฟุตบอลไทยในเวทีโลก รวมทั้งนำกิจกรรมนี้มาส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้ด้วย

 

ความเป็นมา

   สมาคมกีฬาฟุตบอลอาวุโสไทยก่อตั้งขึ้นในปี 2548 โดยการรวมตัวของบรรดาอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย อาทิ นายเทพพิทักษ์ จันทร์สุเทพ นายพิทักษ์ ศิลป์ประสิทธิ์ นายสุรินทร์  เข็มเงิน นายเชิดศักดิ์ ชัยบุตร นายศรีพิทยา นวลนิรันดร์ ฯลฯ 

        ซึ่งแต่ละคนแม้ จะแขวนรองเท้าเลิกเล่นฟุตบอลอย่างจริงจังไปแล้ว แต่ก็ยังคงระลึกถึงบรรยากาศเก่าๆ สมัยที่ยังโลดแล่นบนผืนหญ้าสีเขียวขจีอยู่เสมอ จึงขออนุญาตต่อหน่วยงานต่างๆของรัฐจัดตั้งสมาคมกีฬาฟุตบอลอาวุโสไทยอย่างเป็นทางการ  และถูกต้องตามกฎหมาย  โดยมีนายเทพพิทักษ์ จันทร์สุเทพ  ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายกสมาคมเป็นคนแรกและดำรงตำแหน่งอยู่จนถึงปัจจุบัน

Visitors: 15,730