FOOTBALL FORKIDS

     สมาคมกีฬาฟุตบอลอาวุโสไทย นำโดย เชิดศักดิ์ ชัยบุตร สุขสันต์ คุณสุทธิ์ ออกเดินทางไปถ่ายทอดทักษะการเล่นฟุตบอลขั้นพื้นฐานในโครงการ FOOTBALL FOR KIDS

ให้กับเยวชนที่สนามกีฬาจังหวัด เพชรบูรณ์โรงเรียนบ้านห้วยหินลับ และโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมได้รับเกียรติจาก นาย ภาคภูมิ ภูมี นายอำเภอน้ำหนาว เป็นประธานเปิดงาน 

(เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562)

   เยวชน อ.จตุรัส จังหวัดชัยภูมิ จำนวนกว่า 150 คนเข้าร่วมฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานอย่างถูกวิธี FOOTBALL FOR KIDSจัดโดย สมาคมกีฬาฟุตบอลอาวุโสไทยร่วมกับ สำนงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ธนาคาร ออมสิน และ เอฟ บี ที

(เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ที่ผ่านมา)    https://www.sfathai.com/17345621/football-forkids

Visitors: 16,337